Skorašnji članci

Prednost investiranja na Forex Market-u

| |

Investiranje danas više nije tako nedostižan i dalek pojam kao što je to bio tokom godina prošlog veka. Nova era je donela sa sobom, pored opšteg društvenog napretka, tehničko-tehnoloških inovacija i neke dobre... READ MORE

Forex trejder je – Profesionalac

| |

Najveća i najučestalija greška trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u poslovima investiranja. Statistički podaci koji pokazuju da oko 85 posto trejdera posluje sa gubicima, takođe, pružaju uvid... READ MORE

Trgovanje hartijama od vrednosti

| |

Zašto je trgovanje hartijma od vrednosti postalo toliko aktuelno, pitanje je na koje se može dvojako odgovoriti. Najpre je važno istaći pojavu akcionarstva u eri svojinske transformacije koja se rasprostranila privatizacijom preduzeća i... READ MORE

Profitabilan biznis – ulaganje na berzi

| |

Savremen način života i poslovanja doneo nam je sa sobom i novu pojmovnu terminologiju u svakodnevnoj komunikaciji i radu: ulaganje na berzi, berzansko poslovanje, berzanski posrednik, brokerske kuće, forex trgovina i slično. Osim... READ MORE