Kako se obavlja trgovanje akcijama

Trgovanje akcijama se obavlja u skadu sa Zakonom o privrednim društvima koji između ostalog uređuje prava i položaj vlasnika i vlasništva nad akcijama. Ovim zakonom su definisane i osnovne informacije o akcijama i akcionarima, kao i sva relevantna pitanja vezana za trgovanje akcijama. Naime, pre nego što otpočne trgovanje akcijama, prvobitno se mora dobiti informacija o osnovnim pojmovima u vezi sa akcijama, kao i o pravu raspolaganja akcijama. Najpre je važno da se razlikuju dve vrste akcija Pročitaj sve [...]
Posted in trgovanje akcijama | Tagged | Leave a comment

Prednost investiranja na Forex Market-u

Investiranje danas više nije tako nedostižan i dalek pojam kao što je to bio tokom godina prošlog veka. Nova era je donela sa sobom, pored opšteg društvenog napretka, tehničko-tehnoloških inovacija i neke dobre novosti na polju savremenog poslovanja. Forex trgovanje je svakako jedna od njih jer suštinski predstavlja mogućnost investiranja na najvećem finansijskom svetskom tržištu koje je danas dostupno širokom društvenom auditorijumu. Moglo bi se reći, kao najznačajnija vest u poslovnom Pročitaj sve [...]
Posted in stock market | Leave a comment

Forex trejder je – Profesionalac

Najveća i najučestalija greška trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u poslovima investiranja. Statistički podaci koji pokazuju da oko 85 posto trejdera posluje sa gubicima, takođe, pružaju uvid u situaciju da većina onih koji nemaju uspeha na Forex-u, istovremeno ne poseduju ni neophodne veštine u trgovanju. Na suprotnoj strani, trejderi koji ubiraju plodove svog profesionlnog rada značajno uvećavajući svoj kapital, predstavljaju tek 15 posto ukupnog Pročitaj sve [...]
Posted in stock market | Leave a comment

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova rečenica kruna svega što se događa u Forex trgovanju ili nas možda ipak vraća na sam početak?! Elem, mnogi programi edukacije tek u svojim lekcijama zrelijeg poznavanja Forex-a obrađuju teme poput Risk control, Money management (Kontrola rizika, Upravljanje novcem) dok u najranijoj fazi upoznavanja sa Forex trgovanjem uglavnom ne sadrže elemente koji se odnose na investicije i upravljanje Pročitaj sve [...]
Posted in kako trgovati na berzi | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Trgovanje hartijama od vrednosti

Zašto je trgovanje hartijma od vrednosti postalo toliko aktuelno, pitanje je na koje se može dvojako odgovoriti. Najpre je važno istaći pojavu akcionarstva u eri svojinske transformacije koja se rasprostranila privatizacijom preduzeća i uslovila trgovanje hartijama od vrednosti , a kao druga činjenica nameće se potreba za zaradom mimo egzistencijalne obaveze. Naime, sve intenzivniji društveni poremećaji usled ekonomske krize nameću prirodnu potrebu za aktivnim planiranjem budućnosti  da Pročitaj sve [...]
Posted in Trgovanje hartijama od vrednosti | Tagged | Leave a comment

Cena bakra na berzi i njen uticaj na tržište valuta

U analizama kretanja cena na međunarodnom finansijskom tržištu cena bakra na berzi vrlo često zauzima značajno mesto i interesovanje investitora . To je posledica uske povezanosti bakra kao robe, sa privrednim rastom vodećih svetskih ekonomija sveta. Naime, bakar, sa hemijskom oznakom CU (latinski naziv za bakar je Cuprum) je od davnina poznat kao osnovni sastojak bronze. Zastupljen je u zemljinoj kori u vidu minerala halkopirita, halkozina i drugih. Čist bakar je crvenkasto-braon boje, spada Pročitaj sve [...]
Posted in cena bakra | Tagged , | Leave a comment

Profitabilan biznis – ulaganje na berzi

Savremen način života i poslovanja doneo nam je sa sobom i novu pojmovnu terminologiju u svakodnevnoj komunikaciji i radu: ulaganje na berzi, berzansko poslovanje, berzanski posrednik, brokerske kuće, forex trgovina i slično. Osim toga, aktuelna dešavanja u ekonomsko-političkim sferama donela su mnoštvo promena poput svojinske transformacije, privatizacija, akcionarstvo, mala i srednja preduzeća i slično. Tako je tokom procesa privatizacije i svojinske transformacije postao kao sve učestaliji Pročitaj sve [...]
Posted in profitabilan biznis, ulaganje na berzi | Tagged , , | Leave a comment

Kako trgovati na berzi

Pitanje kako trgovati na berzi podrazumeva proceduru trgovanja na berzi, gde akcionari deo svoje imovine ili celokupnu imovinu u akcijama pretvaraju u novac. Da bi akcionar pretvorio višak novca u hartije od vrednosti potrebno je, takođe, da bude upućen u proceduru, odnosno – kako trgovati na berzi. Naravno, to pre svega podrazumeva da akcionar treba da zna od koga može dobiti stručnu pomoć, kome i kako treba ispostaviti nalog za trgovanje i još mnogo toga. Kako trgovati na berzi, dakle, Pročitaj sve [...]
Posted in kako trgovati na berzi | Tagged , , , | Leave a comment

Kako se prati stanje na berzi

Trgovanje na berzi zahteva da se permanentno prati stanje na berzi, odnosno, sve informacije koje se tiču promena na berzanskom tržištu, podjednako važne i za one koji prodaju i one koji kupuju akcije. To se postiže pomoću informacionog sistema koji je jedinstven i definisan prema zahtevima koji podrazumevaju pouzdanost kompjuterske tehnike, mrežne opreme, operativnog sistema, programa i alata za upravljanje bazama podataka. Dobar primer za to je, svakako BELEX, informacioni sistem Beogradske Pročitaj sve [...]
Posted in stanje na berzi | Tagged , , | Leave a comment

Investicioni fondovi

Kreiranje ambijenta za intenzivno uključivanje manjih i individualnih investicija u aktivnosti na tržištu hartija od vrednosti (investicioni fondovi) posebno je dobilo na važnosti donošenjem Zakona o investicionim fondovima. Praktično, prisustvom investicionih fondova većih razmera na domaćem tržištu kapitala i najširi slojevi stanovništva dobijaju mogućnost ostvarivanja beneficija od vrhunskog finansijskog menadžmenta i to pod veoma povoljnim uslovima. Investicioni fondovi raspolažu Pročitaj sve [...]
Posted in investicioni fondovi | Tagged | Leave a comment