Prednost investiranja na Forex Market-u

posted in: stock market | 0

Investiranje danas više nije tako nedostižan i dalek pojam kao što je to bio tokom godina prošlog veka. Nova era je donela sa sobom, pored opšteg društvenog napretka, tehničko-tehnoloških inovacija i neke dobre novosti na polju savremenog poslovanja. Forex trgovanje … Continued

Forex trejder je – Profesionalac

posted in: stock market | 0

Najveća i najučestalija greška trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u poslovima investiranja. Statistički podaci koji pokazuju da oko 85 posto trejdera posluje sa gubicima, takođe, pružaju uvid u situaciju da većina onih koji nemaju … Continued

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

posted in: kako trgovati na berzi | 0

Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova rečenica kruna svega što se događa u Forex trgovanju ili nas možda ipak vraća na sam početak?! Elem, mnogi programi edukacije tek … Continued

Investicioni fondovi

posted in: investicioni fondovi | 0

Kreiranje ambijenta za intenzivno uključivanje manjih i individualnih investicija u aktivnosti na tržištu hartija od vrednosti (investicioni fondovi) posebno je dobilo na važnosti donošenjem Zakona o investicionim fondovima. Praktično, prisustvom investicionih fondova većih razmera na domaćem tržištu kapitala i najširi … Continued

Elektronsko bankarstvo

posted in: elektronsko bankarstvo | 0

U elektronskom platnom prometu i transferu novčanih sredstava, elektronsko bankarstvo je važan segmnet digitalne ekonomije. Danas, gotovo svi vidovi poslovanja banaka praktikuju elektronsko bankarstvo kako unutar organizacije poslovanja same banke, tako i u komunikaciji njenih komintenata. Naime, bankarski sektor pruža … Continued