Elektronsko bankarstvo

posted in: elektronsko bankarstvo | 0

U elektronskom platnom prometu i transferu novčanih sredstava, elektronsko bankarstvo je važan segmnet digitalne ekonomije. Danas, gotovo svi vidovi poslovanja banaka praktikuju elektronsko bankarstvo kako unutar organizacije poslovanja same banke, tako i u komunikaciji njenih komintenata. Naime, bankarski sektor pruža … Continued