Investicioni fondovi

posted in: investicioni fondovi | 0

Kreiranje ambijenta za intenzivno uključivanje manjih i individualnih investicija u aktivnosti na tržištu hartija od vrednosti (investicioni fondovi) posebno je dobilo na važnosti donošenjem Zakona o investicionim fondovima. Praktično, prisustvom investicionih fondova većih razmera na domaćem tržištu kapitala i najširi … Continued