Cena bakra na berzi i njen uticaj na tržište valuta

Cena bakra na berzi i njen uticaj na tržište valuta

posted in: cena bakra | 0

U analizama kretanja cena na međunarodnom finansijskom tržištu cena bakra na berzi vrlo često zauzima značajno mesto i interesovanje investitora . To je posledica uske povezanosti bakra kao robe, sa privrednim rastom vodećih svetskih ekonomija sveta. Naime, bakar, sa hemijskom oznakom CU (latinski naziv za bakar je Cuprum) je od davnina poznat kao osnovni sastojak bronze. Zastupljen je u zemljinoj kori u vidu minerala halkopirita, halkozina i drugih. Čist bakar je crvenkasto-braon boje, spada u meke metale vrlo velike toplote i električne provodljivosti, a na vazduhu ne podleže koroziji. Bakar se masovno upotrebljava za produkciju električnih provodnika i elektronici. Bakar se dodaje u razne legure, meša se sa zlatom i srebrom zbog poboljšanja njihovih mehaničkih osobina. Upravo zbog široke primene bakra, pre svega u industriji, a relativno malih svetskih rezervi, bakar predstavlja materijal od strsteškog značaja u svetu.

Cena bakra na berzi i njen uticaj na tržište valutaZa sve učesnike na međunarodnom finansijskom tržištu i svetskim robnim berzama od suštinskog je značaja činjenica da su bakar i cena bakra na berzi u snažnoj sprezi sa privrednim rastom, na prvom mestu u industrijskom razvoju Kine. Posebna važnost ove informacije je u tome što se zna da je Kina najrazvijenija zemlja trećeg sveta, zajedno sa Indijom, te da poslednjih godina ima značajnu ulogu u dešavanjima globalnih tržišnih prilika. Velike potrebe Kine za bakrom koja ima značajni rast proizvodnje u građevinskoj i telekomunikacijskoj industriji prouzrokovala je i nagle promene cena bakra na berzi. Slična situacija je i u drugim vodećim ekonomijama sveta, tako da je krajem prošle kalendarske godine zabeležena rekordna cena bakra na berzi u Londonu, a kao razlog tome navedena je informacija o isčekivanju globalnog privrednog napretka s početka tekuće 2011. godine. Tom prilikom je zabeležena cena od 9.392 dolara za metričku tonu bakra, što je izuzetno visoka cena bakra na berzi. Sve vodeće brokerske kuće (KapitalRS, vodeći broker u Srbiji) pomno prate kretanje cena zlata, nafte i bakra, kao strateški važnih sirovina, a posebno zbog njihovog uticaja na tržišna kretanja uopšte.

Da bi se razumeo značaj bakra kao strateškog materijala i visoka cena bakra na berzi, potrebno je napraviti podrobniju analizu o najvećim proizvođačima. Vodeći svetski proizvođač bakra je Čile, ali čileanski pezo nije u sistemu plutajućih valuta. Zato je značajniji drugi najveći proizvođač bakra u svetu, Australija sa svojom slobodno plutajućom valutom, australijskim dolarom koji spada u najtrgovanije valute na međunarodnom forex tržištu. Ništa manje važna činjenica za kretanje cena bakra na berzi je i podatak da veza ove robne valute igra veoma bitnu ulogu u kretanju cene kanadskog i novozelanskog dolara. Uopšteno, tesna povezanost odnosa roba i valuta se posebno prati i izražava kroz indeks cena robe (CRB) gde obavezno figuriraju kretanje cena bakra, zlata i nafte. Indeks cena robe je izuzetno koristan kao merilo inflatornog pritiska, jer kad cene roba rastu, taj porast cena se može dalje proširiti na privredu usled povećanja troškova proizvodnje i roba. Dakle, poseban značaja ima činjenica da cena bakra na berzi ima višestruku refleksiju na kretanje cena na međunarodnom finansijskom tržištu uopšteno posmatrano, a razlog tome je velika povetanost sa vodećim svetskim valutama i privredma, gde kao sponu zasigurno nalazi u rasprostranjenosti uticaja australijskog dolara kao važne valute i zlata kao strateški važne robe, ali i više od toga. Naime, australijski dolar se često u analizama posmatra kao azijska valuta jer ima ogroman uticaj na rast azijske proizvodnje. Budući da je u uzajamno tesnoj vezi i sa američkim dolarom, a po svojoj temeljnoj osobenosti predstavlja valutu koja možda najviše zavisi od cena robe i trgovini, sa sigurnošću se može tvrditi da je kao vodeći svetski proizvođač zlata i bakra, u izuzetno zavisnom odnosu, kao i svi njegovi najveći tržišni partneri, od toga kako se ponaša cena bakra na berzi.

Leave a Reply