Kako se prati stanje na berzi

posted in: stanje na berzi | 0

Trgovanje na berzi zahteva da se permanentno prati stanje na berzi, odnosno, sve informacije koje se tiču promena na berzanskom tržištu, podjednako važne i za one koji prodaju i one koji kupuju akcije. To se postiže pomoću informacionog sistema koji je jedinstven i definisan prema zahtevima koji podrazumevaju pouzdanost kompjuterske tehnike, mrežne opreme, operativnog sistema, programa i alata za upravljanje bazama podataka. Dobar primer za to je, svakako BELEX, informacioni sistem Beogradske berze, koji prati razvoj svetskih informacionih sistema. Inače, internet prezentacije svetskih berzi, iz dana u dan doživljavaju inovativne promene uporedo sa razvojem informatičke i komunikacijske tehnologije. Ovi informacioni sistemi su visoko profesionalno specijalizovani za prikaz podataka o trgovanju i kreirani prema potrebama krjanjih korisnika, a osnovna im je namena praćenje događaja i stanje na berzi u realnom vremenu. Praktično, sistem je na usluzi svima onima koji imaju potrebu za stalnim uvidom u stanje na berzi u cilju donošenja svojih investicionih odluka. Na taj način je informacioni sistem postao kompleksna institucija koju sačinjavaju kompatibilni manji sistemi za pružanje informacija kao što su, pored Web sistema, Wap servis, Sms servis, Sms poruke i Sms plaćanja. Posebna pogodnost za one koji žele da prate stanje na berzi preko svojih mobilnih telefona i laptopova je omogućeno specijalnim metodima preko kanala za jednostavno preuzimanje podataka i njihovo čitanje u posebnim namenskom programima. Najčešći podaci koji se na ovaj način emituju na koriskičke servisne stanice odnose se na najveće dnevne promene na berzi, dnevni izveštaji, vesti, indeksi akcija i slično.

Kako-se-prati-stanje-na-berziPrimenom daljinskog trgovanja svim brokerskim kućama je omogućeno da koriste informacioni sistem berze, tako da im pri trgovanju značajno koristi što u svakom momentu prate dešavanja i stanje na berzi. Trgovanje i pristup važnim informacijama su organizovani na vrlo jednostavan način, naravno, uz obezbeđenu zaštitu komunikacija poštujući svetske standarde. Dobar primer je KapitalRS, vodeći broker u Srbiji, koji klijentima nudi profesionalnu platformu za trgovanje i ujedno praćenje informacija uz podršku u trgovanju indeksima akcija međunarodnih kompanija. Jedinstvena platforma klijentima pruža mogućnost trgovanja svim investicionim instrumentima uz konstantnan uvid u stanje na berzi. Pored toga, dnevne analize tržišta, važne vesti, signali za prodaju i kupovinu i druge značajne informacije uz brz protok podataka, sve skupa čine dobar ambijent za profitabilan biznis.

Pouzdanost i kvalitet informacionog sistema kojim se prati stanje na berzi ogleda se u postojanju adekvatnog aplikativno-softverskog rešenja sistema za elektronsko trgovanje, mogućnosti ekspeditivne ugradnje novih verzija klijentske aplikacije, fleksibilnosti u poštovanju modernih standarda informacionih tehnologija i tome slično. Inače, osnovni moduli informacionog sistema kojim se prati stanje na berzi su informisanje, trgovanje, kontrola i ostale poslovne radnje, kao što je fakturisanje, procesovanje dokumentacije i dr. Obično se praktikuje izdvojeno informisanje kao nezavisni modul koji je dostupan raznim korisnicima zainteresovanim da prate stanje na berzi. Programski modul informacionog domena se sastoji od sistema za tekuće informisanje (realno vreme), statističkog informacionog sistema i publikacionog sistema za informisanje. Zahvaljujući tome, sve aktuelne vesti i informacije o izdavaocima hartija od vrednosti i trgovanju na berzi nalaze se na sajtu berze, što praktično omogućava da se svakog momenta može pratiti stanje na berzi.

Leave a Reply