Bankarstvo

posted in: bankarstvo | 0

Po definiciji, bankarstvo je sistem poslovanja u čijoj se osnovi nalazi interes. Iz toga proizilazi da je najvažniji posao banke, kao osnovnog subjekta bankarskog sistema (bankarstvo), interes na zajam, a to dalje znači da banka daje novac na zajam ma … Continued