Berza ili Stock Market

posted in: stock market | 0

Berza ili Stock Market (stock, engl. zaliha) je fizički i poslovno organizovan prostor na kome se trguje hartijama od vrednosti, novcem i stranim sredstvima plaćanja, pod strgogo utvrđenim pravilima.  Stock Market je, dakle, institucija finansijskog tržišta, ali je i sama … Continued